For 01.02.2020 - 31.03.2021 gjelder følgende rute: