For 01.01.2021 - 30.04.2021 gjelder følgende rute: